Personakt

1577 Anna Jönsdotter


Barn med 1576 Olof Andersson

Barn:
788 Erik Olofsson (1707 - 1766)