Personakt Antavla
Påvel Jonsson Wädurhorn-Sölfverarm

† 1637
Överstelöjtnant