Personakt Antavla
Erik Tuvesson Hökeflycht

† 1677
överstelöjtnant

30120 Björn Olofsson
*

Väpnare 1590