Personakt Antavla
Stina Nilsdotter
* 1793-03-06 Ulfshyttan, Silvberg (W)
† 1793 Ulfshyttan, Silvberg (W)

Blev högst 9 mån
156 Nils Hansson
* 1760-08-28 Ulfshyttan, Silvberg (W)
† 1823-11-17 Ulfshyttan, Silvberg (W)
kolare
Blev 63 år
312 Hans Nilsson
* 1728 Ulfshyttan, Silvberg (W)
† 1766-04-17 Ulfshyttan, Silvberg (W)

Blev högst 38 år
624 Nils Andersson
* 1700
† 1773-01-14 Ulfshyttan, Silvberg (W)

Blev högst 73 år
 
 
 
 
625 Malin Hansdotter
* 1706 Ulfshyttan, Silvberg (W)
† 1766-04-10 Ulfshyttan, Silvberg (W)

Blev högst 60 år
 
 
 
 
313 Catharina Matsdotter
* 1722 Norbo Finnmark, Silvberg (W)
† 1773-11-12 Ulfshyttan, Silvberg (W)

Blev högst 51 år
626 Mats Olsson Ryttare
* 1703-01-03 Norbo, Silvberg (W)
† 1776-05-23 Norbo Finnmark, Silvberg (W)
soldat
Blev 73 år
 
 
 
 
627 Anna Karlsdotter
* 1704 Norshyttan, Silvberg (W)
† 1743 Norbo, Silvberg (W)

Blev högst 39 år
 
 
 
 
157 Lisa Olofsdotter
* 1765-01-18 Laggarbo, Silvberg (W)
† 1822-06-25 Ulfshyttan, Silvberg (W)

Blev 57 år
314 Olof Olofsson
* 1725-11-22 Laggarbo, Silvberg (W)
† 1806-12-02 Skenshyttan, Silvberg (W)

Blev 81 år
628 Olof Persson
* 1693
† 1756-09-18 Laggarbo, Silvberg (W)

Blev högst 63 år
 
 
 
 
 
 
 
 
315 Margareta Eriksdotter
* 1733-12-23 Skenshyttan, Silvberg (W)
† 1798-10-08 Skenshyttan, Silvberg (W)

Blev 64 år
630 Erik Jakobsson
* 1705-11-01 Ulfshyttan, Silvberg (W)
† 1783-01-26 Skenshyttan, Silvberg (W)

Blev 77 år
 
 
 
 
631 Katarina Samuelsdotter
* Skenshyttan, Silvberg (W)
† 1783-07-21 Skenshyttan, Silvberg (W)